Jäseninfo

Yhteystiedot

Sähköposti: vaasansportinkannattajat@gmail.com

Puheenjohtaja Toni Laaksonen, 040-5233959.

Jäseninfo

LIITTYMINEN JA JÄSENEDUT KAUDELLE 2023 – 2024
Liity mukaan maksamalla 30€ jäsenmaksu, tai jos olet alle 15-vuotias, niin 10€ jäsenmaksu, Kyrönmaan osuuspankin tilille: FI9447270010135899
Saajaksi Vaasan Sportin Kannattajat.
Ilmoita viestin maksussa nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostisi sekä täydellinen osoitteesi postinumeroineen.
Jäsenet hyväksyy lopulta yhdistyksen hallitus. Jäsenkortteja jaetaan jäähallilla syksyn mittaan, mutta jos et jostain syystä pääse paikalle, jäsenkortti postitetaan sinulle kotiin loppusyksystä.

 

Jäsenedut

 • Vieraspelireissut aina halvemmalla
 • Kausikortti Sportin otteluihin etuhintaan 139€ 31.5.2023. asti
 • Alle 15-vuotiaiden kausikortti 99€
 • Tuuliniitty Oy:n kautta ostettujen ilmalämpöpumppujen asennuksen työosuudesta 10% alennus
 • Viking Pubissa 5€ alennus 3 litran pöytään tilattavasta olutkannusta sekä 20% alennus ruoka-annoksista
 • Lounasravintola Mastossa 10% alennus lounasruoasta
 • Pohjanmaan SA-Sähkö 15% alennus sähkötarvikkeista
 • RD-Fant 15% alennus kaikista renkaista ja rengastöistä

 

Etuja käytettäessä esitettävä jäsenkortti!

 

 

Jäsenetuja päivitetään kun niitä tulee.

Muistakaa! Jäsenedut ovat henkilökohtaisia. Valmistaudu siis näyttämään voimassa oleva jäsenkorttisi sekä todistamaan henkilöllisyytesi, kun olet jotain jäsenetua pyytämässä. Ehdottomasti kiellettyä on jäsenkortin toiselle luovuttaminen tai esim. kaverille ostaminen. Väärinkäytöksiin tullaan puuttumaan, jos näitä ilmenee.

Liity mukaan hyvään porukkaan!

 

Yrityksille suunnattu kannatusmaksu
Yrityksillä on mahdollisuus tukea yhdistyksemme toimintaa yritysjäsenmaksulla, joka on 100€/kausi.
Rahallisella tuella annat meille mahdollisuuden kehittää toimintaamme, järjestää vierasmatkoja, sekä erilaisia tapaamisia kauden mittaan. Kiitoksena tuestasi saat halutessasi yrityksesi nimen näkyville myös yhdistyksen kotisivuille.
Maksu Kyrönmaan osuuspankin tilille: FI9447270010135899, saajaksi Vaasan Sportin Kannattajat.
Kiitos tuestasi!

HUR MAN BLIR MEDLEM OCH MEDLEMSFÖRMÅNERNA

Medlemsavgifter för säsong 2023-2024

Medlemsavgiten för nästa säsong är 30€ vuxna och barn under 15 år 10 €, som kan betalas till Vasa Sport supportrar konto FI9447270010135899, mottagare Vaasan Sportin kannattajat.
Ståplats säsongskortet för 23-24 medlemmar är endast 139€ före 31.5 efter 1.6 199€
Medlemskortet får du från våran försäljningspunkt när säsongen börjar. Skriv också på betalningen ditt namn,telefonnummer, email och din fullständiga adress.
Genom att gå med stödjer du en viktig verksamhet till förmån för ishockeyn i Vasa!

Medlemsförmåner:

 • Alltid rabatt på bortamatch resor
 • Tuuliniitty Oy: via oss köpta luftvärmepumpar 10% rabatt på arbetet vid instalation
 • Pohjanmaan Sa-Sähkö 15% rabatt på eltillbehör
 • Viking Pub 5€ rabatt på 3l ölkanna som beställs till bordet och 20% rabatt på matportioner
 • Lounas Masto 10% rabatt på lunchportionerna
 • RD-Fant 15% rabatt på alla däck och däckarbeten
 • WS Arenan med medlemmskortet från dörren inträdet till förköpspris (som WS Arenan ordnar om en slutsålt) 4 x drinkkuponger o garderob avg. 15€

KOM IHÅG!
Medlemsförmånerna är personliga. Förbered dej att visa ett giltigt medlemskort samt ID när du vill lyfta/använda nåt av förmånerna. Det är förbjudet att överlåta kortet till någon annan eller köpa något åt andra än dig själv. Missbruk tas i beaktande.
Bli medlem i ett trevligt gäng!

Stödbetalning av företag
Företagen har möjlighet att stöda vår verksamhet med en medlemsgift på 100€/säsong.
Genom stödet ger ni oss möjlighet att förbättra och planera för framtida bortamatch resor samt olika evenemang under säsongen. Som tack för ert stöd lägger vi ert företagsnamn/logo synligt på våra hemsidor.
Betalning kan göras till konto Kyrönmaan Osuuspankki konto: FI9447270010135899
Mottagare: Vaasan Sportin Kannattajat
Tack för ert stöd!

Säännöt - Avaa

Säännöt

 

VAASAN SPORTIN KANNATTAJAT RY – VASA SPORT SUPPORTRAR RF
VAASA

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaasan Sportin Kannattajat ry Vasa Sport Supportrar rf ja sen kotipaikka on Vaasa.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jääkiekon kannattajakulttuuria Vaasassa, kannustaa Vaasan Sportin jääkiekkojoukkuetta sekä kohottaa jääkiekon kannattajien urheiluhenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– osallistu Vaaan Sportin otteluihin
– järjestää kokoontumisia ja juhlia
– ylläpitää omia internetsivuja
– järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
– osallistuu jäsentensä välittömiin matkakustannuksiin.
– harjoittaa tiedotustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja tehdä pienimuotoista talkootyötä

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan, ensimmäinen varajäsen siirtyy hallituksen jäseneksi.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.5. – 30.4.

11§ Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen huhti-kesäkuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta
– Vaasan jääurheilukeskuksen tai fanipisteen ilmoitustaululla tai yhdistyksen kotisivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.